Meer over Liturgie

Liturgie

Liturgie zondag 13 juni 2021:

Morgendienst 09:30 uur : ds W.M. Mulder (Bediening Heilig Avondmaal):

Zingen Psalm 111:3
Zingen Psalm 119:82
Schriftlezing Handelingen 2 :  42-47
Zingen Psalm 10:9
Zingen Psalm 81:4
Zingen Psalm 103:3
Zingen Psalm 86:3
Zingen Psalm 40:4
Zingen Psalm 17:8
Zingen Psalm 78:13

Avonddienst 18:30 uur : ds W.M. Mulder (Bediening en nabetrachting Heilig Avondmaal):

Zingen Psalm 113:3
Zingen Lofzang van Maria : 1
Schriftlezing Lukas 1 : 46-56
Zingen Psalm 7:9
Zingen Psalm 99:8
Zingen Psalm 22:13
Zingen Ps. 42:3
Zingen Psalm 56:6
Zingen Psalm 65:1
Zingen Psalm 89:8

Komende erediensten

  • © hersteld hervormde kerk 2021