Meer over Liturgie

Liturgie

Liturgie zondag 11 april 2021:

Morgendienst 09:30 uur : ds. W. Nobel:
Zingen 49:1 
Schriftlezing: Markus 16 : 9-20
Zingen 56:4 en 5
Zingen 73:14

Avonddienst 18:30 uur : ds. W.M. Mulder:
Zingen Psalm 89:2
Schriftlezing: Jeremia 31 : 31-34 en Ezechiël 36 : 24-32
Zingen Psalm 105:6
Zingen Psalm 111:5
H.C. zondag 27 vraag en antwoord 74

Komende erediensten

  • © hersteld hervormde kerk 2021