Dagelijks Woord

Meer over Nieuws

Berichtgeving kerkgang

20 november 2021

Door het toegenomen aantal besmettingen inzake het coronavirus zijn de landelijke maatregelen verscherpt.

Een belangrijke wijziging betreft de opnieuw ingevoerde verplichting van de 1,5 meter. De kerkenraad heeft zich in de vergadering van 18 november beraden over de gevolgen hiervan voor de gemeente.

De kerkenraad heeft besloten om vanaf komende zondag 50% van de kerkgangers per dienst uit te nodigen. Daarnaast is besloten om een extra ochtenddienst te beleggen. Dit betekent dat u één zondag twee keer naar de kerk kunt en de zondag daarop één keer. Voor de komende diensten betekent dit als volgt:

  • 21 november 9:00 groep A - H
  • 21 november 11:00 groep I - Z
  • 21 november 18:30 groep A - H
  • 28 november 9:00 groep I - Z
  • 28 november 11:00 groep A - H
  • 28 november 18:30 groep I – Z
  • Enzovoorts

De kerkenraad zal het gewijzigde beleid volgen en evalueren. Wanneer er een wijziging is, dan zult u hierover via de gebruikelijke kanalen worden geïnformeerd.

Bezoekers van de ochtenddienst van 11:00 wordt gevraagd niet voor 10:45 naar de kerk komen. Door de extra ochtenddienst zal het aanvangstijdstip van de zondagschool mogelijk wat later worden, hierover zult u aanstaande zondagmorgen via de afkondigingen worden geïnformeerd. Er zal in beginsel bij beide ochtenddiensten kinderoppas in De Rank zijn.

Het verenigingsleven zal op de gebruikelijke wijze verder gaan, voor de volwassenen wordt gevraagd onderling afstand in acht te nemen. Verder zullen de huisbezoeken en pastorale gesprekken doorgang kunnen vinden, tenzij er bezwaren zijn. We willen u graag nog wijzen op een aantal van toepassing zijnde regels ten opzichte van de kerkgang zoals
we die de laatste tijd gewoon zijn. In het bijzonder verzoeken wij u de volgende punten in acht te blijven nemen:

  • Voordat u de kerk of de Rank betreedt, dient u de gezondheidscheck gedaan te hebben aan de hand van de volgende vragen die door de RIVM opgesteld zijn en reeds op verschillende wijzen met u zijn gedeeld. Als u één van de gebouwen betreedt, is het een teken dat door u de gezondheidscheck is uitgevoerd. Deze verantwoordelijkheid legt de kerkenraad bij u zelf neer;
  • Er wordt extra geventileerd in de kerk (tijdens, voor en tussen de diensten), houd hier dus rekening mee bij de keuze van uw en jouw kleding;

TENSLOTTE

Wij worden als gemeenteleden weer en in het bijzonder bepaald bij de gebrokenheid van ons leven. Dat het ons tot verootmoediging zal brengen en dat wij hiermee wederkeren tot de Heere, onder het besef  “Wij hebben God op ’t hoogst misdaan, wij zijn van ‘t heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaad’ren tevens”
In alles de HEERE bevolen en voor komende zondag gezegende diensten toegewenst.

Namens de kerkenraad


Ds W.M. Mulder

R.L. Bouman (scriba)

Komende erediensten

HHG Wijk bij Heusden nieuws

bekijk alle nieuws

  • © hersteld hervormde kerk 2022