Dagelijks Woord

Meer over Algemene gegevens

ANBI gegevens

Sinds 1 januari 2008 bestaat er een regeling voor ‘Algemeen Nut Beogende Instellingen’(ANBI). De voordelen van de ANBI status zijn dat giften voor de gevers aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. ANBI-instellingen hoeven over ontvangen giften en legaten geen schenk- of erfbelasting te betalen.

De ANBI gegevens 2021 van de diaconie kunt u hier vinden.
De ANBI gegevens 2021 van de kerkvoogdij en stichting vermogensbeheer kunt u hier downloaden / inzien.

Komende erediensten

  • © hersteld hervormde kerk 2023